روش های تشخیص آنتی بیوتیک در شیر

اهمیت و راههای تشخیص آنتی بیوتیک ها در شیر

آنتی بیوتیک ها محصولات متابولیسم ثانویه میکروآرگانیسم ها می باشند که توانایی از بین بردن باکتری ها و جلوگیری از رشد آنها را دارند. کاربرد آنتی بیوتیک ها در کنترل و درمان بیماریهای عفونی و همچنین به منظور تحریک رشد دام ها در خوراک دام مورد استفاده می باش ...

اساس کار کیت تشخیص سریع آنتی بیوتیک

این کیت تشخیصی از نوع ایمنوکروماتوگرافی رقابتی می باشد.  اگرچه شرکت ها از پلت فرم متفاوتی جهت تکامل کیت ها بهره می برند ولی در اصل اساس کارکرد کیت ها مشابه یکدیگر بود اما ممکن است تفاوت های جزئی وجود داشته باشد.  در این مطلب سعی شده است تا با ساده ترین ب ...

💎

BT+ Sensor

*BT+ Sensor plus* *محصول جدید* شرکت کیمیا سنجش فارس (ارتقاء یافته کیت BT Sensor) مزیت کیت BT+Sensor plus *افزودن لاین اختصاصی جهت شناسایی آنتی بیوتیک سفتیوفور(Ceftiufor) در کنار لاین های بتالاکتام و تتراسایکلین*  حساسیت بیشتر برای سفالوسپورین ه ...

تشخیص باقیمانده آنتی بیوتیک در شیر

افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها باعث مقاوم سازی میشود

آنتی بیوتیک‌ ها به دو دسته کلی در کشور تقسیم می شوند. دسته اول تولید داخل است و به لحاظ اقتصادی، قیمت آنها برای مردم مناسب است. متاسفانه دسترسی مناسب به این دارو و قیمت آنها باعث افزایش مصرف و پیدایش مقاومت میکروبی شده است. آنتی بیوتیک ها یا در اصطلاح عم ...