چرا از کیمیا سنج استفاده کنیم

چرا از کیت های کیمیا سنج استفاده کنیم:

تنوع تجویز انتی بیوتیک در هر کشور و منطقه متفاوت می باشد از آنجا که نمی توان همه آنتی بیوتیک های متعلق به یک خانواده آنتی بیوتیکی در یک کیت طراحی شده با حساسیت یکسان تشخیص داد شرکت های سازنده، حساسیت کیت را بر پایه تشخیص آنتی بیوتیک های رایج منطقه قرار می دهند و کیت نسبت انتی بیوتیک های دیگر از حساسیت کمتری برخوردار است. کیت های اروپایی به برخی آنتی بیوتیک های مرسوم کشورهای دیگر حساسیت ندارد و کاربران این حساسیت پایین به آنتی بیوتیک را به عنوان خطا تفسیر می کنند. کیت های کیمیا سنج طی مطالعه و پایش سراسری، حساسیت کیت را بر پایه آنتی بیوتیک های رایج کشور قرار داده است از اینرو کیت های کیمیا سنج در تشخیص طیف آنتی بیوتیک منحصر به فرد است. به طور مثال در کشور ما آنتی‌بیوتیک سولفامتوکسازول پر مصرف ترین آنتی بوتیک متعلق به گروه سولفا نامیدها می باشد که کیت های موجود در بازار قادر به شناسایی ان در مقدار مجاز نمی باشند

  • تنوع محصولات
  • دسترسی آسان، ثابت و مطمئن
  • قیمت مناسب
  • خصوصی سازی بر اساس نیاز مشتری
  • خدمات پس از فروش محصولات
  • امکان مشاوره با متخصصین شرکت
  • قابل ارائه در دو فرمت نیاز یا عدم نیاز به وسایل جانبی و گرم خانه (انکوباتور)