درباره ما

امروزه تشخیص دقیق و سریع در پیشگیری از بروز فاجعه های زیستی امری اجتناب ناپذیر است از اینرو شرکت کیمیا سنجش با هدف تولید بیوسنسور و کیت های تشخیصی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی بنا گردیده است. این شرکت اولویت های ذیل را خط مش خود قرار داده است:

1) تولید بیوسنسور و کیت های تشخیصی که در حال حاضر جامعه با کمبود و مشکل تهیه آن روبه رو است از این جهت شرکت فعالیت خود را در با ساخت بیوسنسور های تشخیص بقایای آنتی بیوتیکی شروع کرد. تهیه کیت های مذبور یکی از دغدغه های اصلی شرکت های لبنی و مراکز جمع آوری شیر به شمار می رود. کمبود این نوع کیت ها هم اکنون دو عامل تهدید کننده کمبود کیفیت محصولات لبنی برای کارخانه دار و به خطر افتادن سلامت جامعه ناشی از ورود مواد لبنی آلوده به آنتی بیوتیک به همراه دارد محققین شرکت کیمیا سنجش هدفمندند که با دستیابابی به تکنواوژی ساخت این نوع بیوسنسورها همگام  و حتی جلوتر از معدود همتایان خارجی قدم بردارد.
2) ورود به بازارهای خارجی
3) تحقیق و توسعه مدوام
4) تولید بیونسورهای تشخصی در زمینه دامپزشکی و کشاورزی که کف هرم سلامت و بهداشت عمومی جامعه را تشکیل می دهند. با توجه به اینکه بهداشت عمومی منوط به بهداشت مزرعه و احشام (وجود 4500 بیماری مشترک انسان ودام) می باشد متاسفانه کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، خلاء تشخیص دقیق، سریع و کم هزینه به خوبی احساس می شوند ورود این نوع کیت های تشخیصی علاوه بر جامعه، کشاورز و دامدار را نیز ذینع خواهد کرد. از اینرو محقیقن شرکت کیمیا سنجش در نظر دارند تحقیقات و فناوری های خود را در این زمینه معطوف سازند 
5) همکاری با دیگر شرکت ها و ارگان های برقرار کننده بهداشت عمومی
امید است که محقیق شرکت کیمیا سنجش به یاری خداوند متعال و حمایت مسئولین امر بتوانند مسئولیت پذیرفته شده را به نحو عالی محقق سازند