تماس با ما

ارسال نظرات و پیشنهاد

  آدرس ارتباطی ما

  آدرس:
  استان فارس ، مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، جهرم و فسا
  تلفن :
  09173914364
  ایمیل:
  mehransayadi62@gmail.com