تاریخچه شرکت

شرکت کیمیا سنجش جهت برطرف کردن نیاز تولید کنندگان محصولات لبنی به کیت های تشخیص آنتی بیوتیک در سال ۱۳۹۴ با تکیه بر دانش فنی اساتید و دانشجویان نخبه کشوری و با حمایت معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و مرکز رشد و‌سلامت وزارت بهداشت پروژه تولید کیت تشخیص آلاینده های مواد غذایی را شروع کرد. در سال ۱۳۹۶ تائیده فنی محصولات خود را از کمیته تخصصی مرکز سلامت وزارت بهداشت کسب کرد در همان سال مجوز تولید آزمایشی و کارآزمایی این کیت ها از مرکز ملی تشخیص و مطالعات کاربردی جهاد کشاورزی صادر شد. این شرکت در سال ۱۳۹۹ توانست شماره ثبت و پروانه بهره برداری محصولات خود را سازمان دامپزشکی کشور کسب نماید.